Manuvision behandlingsforløb

“For alle former for traumer gælder det, at forbindelsen til kroppen er under pres. Vi mister simpelthen evnen til at mærke det, vi har brug for, fordi vi har så travlt med at overleve. Verden er blevet til en kampplads, hvor vi enten kæmper eller bliver bekæmpet“.
Mette Steen, Grundlægger af ManuVision
Fra bogen "Når kroppen er i krig"

Forløb ved stress til virksomheder og kommuner

Behandlingsforløb.dk er en virksomhed, der tilbyder generelle og skræddersyede forløb til mennesker, der lider af angst, stress, PTSD og depression, dvs. tilstande, der relaterer til ubalancer i nervesystemet og traumer.

Vi tilbyder virksomheder og kommuner mulighed for at købe et forløb hos os, der kan forbedre trivsel blandt medarbejderne.

 Vores forløb består af individuelle behandlinger og workshops for grupper af medarbejdere, hvor vi arbejder med forbindelsen til kroppen, bevægelse, underviser i nervesystemet, stressforebyggelse og viden om, hvordan nervesystemet fungerer, hvordan man opdager, hvilke mekanismer, der er aktive og teknikker til at regulere sig selv ud af eksempelvis et alarmeret nervesystem.

For virksomhedens lederteam, tilbyder vi en særlig workshop gennem Wilderness Workshop. 

Kropsbehandlinger til medarbejdere

De individuelle kropsbehandlinger foregår som udgangspunkt i Manuvisionhuset på Bernard Bangs allé 25 på Frederiksberg, hvor medarbejderne møder op  uden for arbejdstiden i et individuelt behandlingsforløb med udgangspunkt i de problematikker, medarbejderen oplever.

Det kan være en specifik aftale om få eller flere behandlinger, og det kan være en åben aftale, hvor virksomheden har tilknyttet Behandlingsforløb.dk, som et åbent tilbud til medarbejdere, der kan booke tider efter behov.

Behandlingerne kan betales helt af virksomheden eller med tilskud fra virksomheden og en egenbetaling.

Kropsterapeutisk trivselsworkshop for grupper af medarbejdere

Når vi laver workshops på arbejdspladser, kommer to erfarne kropsterapeuter ud i afdelingen og arbejder med trivsel ud fra et neurologisk, kropsfunderet perspektiv.

Formålet med workshops er at give viden, teknikker og kropslig erfaring af:

  • at virke uden at blive drænet.
  • at vi ikke bliver ramt i vores nervesystem, at vi kan lade konflikter, pres og stemninger passere lettere igennem, så det ikke bliver siddende i vores responssystem.
  • at vi kan lade de følelser, der uophørligt opstår, være der og passere, uden at de aktiverer vores egne historier.
  • konkrete teknikker til at nedregulere vores nervesystem.