Manuvision behandlingsforløb

“For alle former for traumer gælder det, at forbindelsen til kroppen er under pres. Vi mister simpelthen evnen til at mærke det, vi har brug for, fordi vi har så travlt med at overleve. Verden er blevet til en kampplads, hvor vi enten kæmper eller bliver bekæmpet“.
Mette Steen, Grundlægger af ManuVision
Fra bogen Når kroppen er i krig

Forløb for stressramte

Vi tilbyder behandlingsforløb til mennesker, der i større eller mindre grad er ramt af stress. Hvad enten du er sygemeldt og har brug for hjælp til at få ro i krop og sind og overskuddet tilbage eller blot mærker begyndende symptomer og derfor ønsker at forebygge samt ændre måden at virke og leve på. Vores forløb er en kombination af individuel kognitiv samtaleterapi og neurologisk behandling, der virker beroligende i kroppen - og undervisning i teknikker, meditation, træning og nervesystemets dynamikker, som du lærer at integrere i dit liv i vores gruppesessioner.

Når man er alvorligt ramt af stress, er man ofte så følelsesmæssigt udmattet og kropsligt anspændt, at man ikke kan overskue at se på de underliggende årsager til det, der har ledt til stress.

Kropsbehandlinger

De kropsterapeutiske behandlinger sigter mod at regulere nervesystemet ned og skabe en bedre kontakt til det, kroppen prøver at fortælle.  At skabe den ro og det overskud, der skal til for at kunne arbejde med årsagen. 

Vi anvender pulsering, tryk, akupressur, bindevævsmassage og afspænding af åndedræt. Vi løsner kroppens muskler og skaber bevægelse i de kropslige funktioner, der ofte påvirkes, når kroppen er i alarmberedskab. Vi taler ind i de tilstande, der opstår i en stresset krop, så klienten har mulighed for at slippe spændinger og mærke sig selv.

Gruppesessionerne

I gruppesessionerne underviser vi i nervesystemet (psykoedukation), hvordan vi genkender hvilke dynamikker, der er aktive. Vi guider til at nedregulere nervesystemet, så voldsomme reaktioner som aggression, depression, opgivenhed, angst kan bevæge sig igennem kroppen og slippe. Vi arbejder med træning af indre opmærksomhed gennem korte meditationsøvelser, træning af kroppen med enkle trænings- og åndedrætsøvelser.

At arbejde i grupper er en mulighed for at udveksle med andre stress-ramte samt udtrykke og bevidne de oplevelser og følelser, deltagerne sidder med. Det er ofte en lettende proces, ligesom det er med til at lette følelsen af skyld, skam og utilstrækkelighed, der ofte følger med at blive syg af stress.

Gruppesessionerne har 4-6 andre deltagere i forløb med stress. Der er to terapeuter til stede.

Vi vil sammen med dig undervejs i forløbet evaluere, så vi kan bevidstgøre de forandringer, der sker og se den udvikling, behandlingerne sætter i gang i relation til dit liv.

Imellem behandlingerne er der mulighed for opfølgende samtaler per telefon.

Du er velkommen til at booke en enkelt behandling og samtale, der kan hjælpe til at afklare, om et forløb er noget for dig. Du kan også begynde i et individuelt forløb og  senere vælge om, du vil deltage i gruppesessioner.

Stressforløb

Individuel kropsbehandling

Kropsbehandlinger ved fast terapeut, der følger klienten gennem hele forløbet og sammen med klienten fastsætter mål og frekvensen mellem behandlinger. Behandlingens formål er at nedregulere nervesystemet, afspænde krop og åndedræt, der påvirkes af et overaktiveret nervessystem gennem kropsterapeutiske teknikker og terapeutisk samtale.

10

gange

Gruppesessioner

Et gruppeforløb på 6 sessioner af to timer med 4-6 deltagere, der indeholder deling, træningsøvelser, guidet meditation, teknikker til at nedregulere nervesystemet og undervisning i det polyvagale nervesystem, så deltagerne får kendskab til de processer, der går i gang i en krop ved stress – hvordan det påvirker åndedræt, følelser og tanker. Undervisningen i grupper sigter mod at give  viden og teknikker, deltagerne over tid selv kan bruge i deres liv, når de mærker symptomer og regulerer sig selv ned.

Du vil blive grundigt indført i vores metode og perspektiv. Terapeuten tager udgangspunkt i dig og dit liv. Du introduceres til øvelser og teknikker, der nedregulerer dit nervesystem, til viden om, hvordan et nervesystem fungerer. Du vil få undervisning i såvel træning og meditation, vil blive guidet og repeteret til gruppesessioner, så du føler dig klædt på til selv over tid at implementere den nye viden i dit eget liv.

3

gange

Materiale

Deltagerne får udleveret skriftligt materiale, som de igennem forløbet skal bruge til at forstå reaktioner i nervesystemet, følge de forandringer, der sker og i samarbejde med terapeuten formulere hvilke skridt og mål, de vil arbejde med. 

Der udleveres desuden afspændingsøvelser og guidet meditation i digitaliseret form, som deltagerne kan anvende imellem mødegangene

1

Vi anbefaler, at programmet gennemføres over en periode på minimum tre måneder, og at kropsbehandlingerne påbegyndes inden gruppesessioner. Det er også muligt alene at vælge de individuelle kropsbehandlinger.