Manuvision behandlingsforløb

Perspektiv på psykiske lidelser

For mange mennesker er det forbundet med skam og skyldfølelse ikke at kunne leve op til egne og andres forventninger og opleve at kroppen siger fra overfor objektivt simple udfordringer. Vi interesserer os sammen med klienten til de dybereliggende årsager, der har medført at nervesystemet er låst eller kodet til at reagere stærkt og uhensigtsmæssigt længe efter, at den traumatiske hændelse, der kodede nervesystemet skete.

Det er vores grundlæggende perspektiv på psykiske lidelser, at der ikke er noget galt med klienten. Det er ikke det samme som at klienten ikke lider, og der ikke er noget at gøre. Men at se klientens lidelser, som en naturlig og sund reaktion på noget voldsomt eller usundt klienten har oplevet, skaber mulighed for, at klienten kan begynde at se anerledes på sig selv og opnå et mere tilgivende og omsorgsfuldt blik på sig selv og sin situation.

Vi arbejder gennem kroppen. Dels for at du bliver opmærksom på, hvad der sker og bliver bevidst om, de følelser og narrativer, der opstår, når kroppen aktiverer sit forsvar og mestringsstrategier i mødet med noget, den er kodet til at opfatte som truende. Dels fordi kroppen, selv en opspændt, kollapset eller traumatiseret krop, er fuld af ressourcer og livskraft. Gennem behandlingen vækker vi disse ressourcer, så klienten oplever sig selv på en ny måde, hinsides diagnosen.

Seneste bidrag