Manuvision behandlingsforløb

For far too many years
Have wanted to be flawless,
Perfecting my pursuits,
I bargained all for love.
For all these many years
I've made masks of my own doing,
pursuing my perfection,
I found I was pursued
And then
one day
I fell
Sprawlws,
flattened
lost
on the fertile ground of self.
Naked in dirt
no mask
no bargains
I raised my soiled face
and there you were.
I struggled to stand.
Dirt from my body
clouded your eyes.
Your hand reached
for me.
Blinded,
your hand reached me.
There is, in all of us, a place of pure perfection.
We discover its geography together.
Margaret Wheatley
Turning to one another, 2002.

Depression

Det kan opleves som et nederlag og et ubærligt tab af kontrol og identitet at skulle erkende, at man ikke længere kan handle sig ud af en krise. At erkende, at man har en depression, kan føles som at opgive kampen. At opgive noget kan i svære tilfælde opleves som et ønske om at opgive livet. Vi tænker det som organismens måde at signalere, at noget, rigtig nok, har vist sig ikke at være levedygtigt og ledt til sammenbrud og kollaps. Men det er ikke livet. Det er alle de neurologiske strategier, narrativer og mekanismer, som vi indtil nu har haft til rådighed, og som vi er kodet til at bruge, når vi føler os overvældede, pressede og truede. Noget i dig er uskadt og helt. I kropsbehandlingen leder vi sammen med dig gennem kroppen efter de koder, kroppen har lagret for at passe på dig og holde dig i sikkerhed. Vi regulerer nervesystemet og afspænder kroppen, så du kan forbinde med den igen og frigiver ressourcer, så du kan påbegynde din rejse mod et mere bæredygtigt liv.

De fleste opsøger terapi fordi de oplever enten fysiske smerter, et nervesystem i ubalance eller følelsesmæssige kriser og gerne vil have det til at gå væk eller ændre sig. Vi har det perspektiv, at der ikke er noget galt med dig. Din krop og dit sind reagerer på noget, der opleves overvældende, trøstesløst og drænende. Den reagerer, som den er kodet til, hinsides din frie vilje, ønsker og bevidste valg.

Det betyder ikke, at det, der sker, ikke er pinefuldt og ikke kan ændres. Det betyder, at vi sammen med dig går ind i de dybereliggende sammenhænge bag det, du oplever, og derfra genstarter din krop, fra et andet og sundere udgangspunkt.

Hvorfor opstår depression

Når mennesker rammes af depression, er der ofte én eller flere hændelser og livsomstændigheder, der udløser den. Skilsmisse, fyring, konkurs, store skift i livet eller tab af et menneske, der betyder meget kan være en udløsende faktor. Det kan være tab af identitet, eller det kan være en stor sorg, som ikke kan få plads og bevæge sig gennem sit naturlige forløb. Men det kan også være tab af mening, identitet og følelse af retning og fornemmelse af det liv, man lever.

Det betyder,  at din organisme reagerer sundt og har bragt dig i denne tilstand, som et forsvar mod noget, der opfattes truende og overvældende. At der er opstået en uløselig konflikt mellem ydre krav og omstændigheder og indre ressourcer og overbevisninger, og kroppen derfor reagerer med kollaps eller opgivelse.

En depression er en livskrise, som det kræver tid, tålmodighed og ro at gennemleve. Det er kroppen og sindet, der kalder på hvile, fred og tid til at genoplade. Det skal respekteres. At blive lagt ned, mentalt, fysisk og følelsesmæssigt, fordi man ikke kan andet, kan for nogen være en lettelse. Det kollaps og den destabilisering af krop og psyke, en depression er, rummer også muligheden for heling og at gå en anden vej, der ikke dræner dig.

Alle følelser er neurologiske programmer, der har en intention og en årsag, som kan være svær at forstå eller se sammenhænge i. 

At have kropsfornemmelse og komme i kontakt med kroppens ressourcer, ændrer signalerne i nervesystemet.

Følgerne af en depression

Ofte følger der med depression også fysiske gener, og det har flere kilder. Når et nervesystem kollapser ændrer signalstofferne sig også, og en række kropsfunktioner kan blive påvirkede og give symptomer som udmattelse, muskelsmerter, træghed i mave-/tarmsystem og anspændthed i åndedrætssystemet mv. Derudover kommer følgevirkningen af selve depressionen og det, der sker i en krop, når man oplever nedsat appetit, manglende motivation til at bevæge sig og at drage omsorg for sig selv, fordi det opleves meningsløst og uoverkommeligt.

Sådan virker behandlingen

I kropsterapien anvender vi en række teknikker, der gør det muligt at forbinde med kroppen igen og sætte skub i de funktioner, hvor du oplever træghed. Du vil opleve at føle dig mere forbundet med dig selv og mere vital.

Diagnosen

Hvis du har en svær depression anbefaler vi, at du taler med din læge om det. Det er din læge, der stiller diagnosen. Du kan sagtens tage medicin, imens du går i behandlinger hos os. Medicin kan i svære tilfælde være nødvendigt og godt.

Hvis du har en lettere depression eller kan mærke, at du er ved at blive trukket ind i det mørke, en depression føles som, kan behandlingen være med til, at du bliver bevidst om det, der sker og kan få mulighed for at stoppe op.

Du er velkommen til at booke en enkelt behandling og samtale for at få klarhed over, om du vil i et forløb.

Symptomer på depression