Manuvision behandlingsforløb

“For alle former for traumer gælder det, at forbindelsen til kroppen er under pres. Vi mister simpelthen evnen til at mærke det, vi har brug for, fordi vi har så travlt med at overleve. Verden er blevet til en kampplads, hvor vi enten kæmper eller bliver bekæmpet“.
Mette Steen, Grundlægger af ManuVision
Fra bogen Når kroppen er i krig

Forløb for forældre til børn med angst

Når børn lider af angst, er forældrene som regel også under stort pres og ramt af følelser som utilstrækkelighed, bekymring og magtesløshed. I dette forløb lærer du om, hvordan du nedregulerer dit eget nervesystem og dit barns. Du får redskaber til at møde det, der er svært både i dig selv og dit barn på en måde, der hjælper jer begge.

At have et barn, der lider af angst, sætter forældre eller værger under et meget stort pres, der kan gøre det svært at reagere, som man ville ønske. Det kan være bekymring, frustration og magtesløshed over ikke at kunne hjælpe sit barn tilstrækkeligt. Og det kan være udmattelse og frustration over, at barnet eksempelvis  ikke vil i skole og alle de udfordringer i dagligdagen, det medfører.

Det kan være udfordrende at rumme sine egne følelser i mødet med barnets. Børn er sensitive og trænet i at mærke signaler fra forældrene. Børn ved i de fleste tilfælde udmærket godt, at forældrene er bekymrede og kede af det og har mange følelser forbundet med, at de har angst.  

Nervesystemerne taler sammen, og er forældrenes nervesystem alarmerede, opfanger barnet det og drager den konklusion, at situationen er forkert og ofte, at det er dem, der er forkerte.

Børn ønsker som udgangspunkt at samarbejde. De vil gerne leve op til det, forældrene gerne vil have dem til at kunne og passe den hverdag, de har, som andre børn.

Når et barn udvikler skolevægring, så er det et udtryk for, at opgaven er fuldstændig uoverstigelig, og så har barnet forud prøvet alt det, det kan og har givet op.

Det kan tilføje yderligere et pres på barnet, hvis det oplever, at forældrenes sindsstemning er forbundet med, hvordan barnet har det. Barnet tager ansvar for forældrene – et ansvar de ikke kan bære – og det kan udmunde i reaktioner som vrede, konflikt, afmagt, kollaps og yderligere eskalere angsten.

Det ønsker ingen forældre. Men hvordan kan man gennem sit nervesystem regulere barnets ditto ned, så det har mulighed for at få mere rum til blot at mærke og tage sig af sit eget følelsesliv?

Hvordan kan man som forældre lære at lade svære følelser passere igennem, bevare roen og være der for sit barn, så man ikke uforvarende kommer til at tilføje endnu mere pres på barnet.

Behandlingsforløbet består af individuelle kropsbehandlinger af forældrene og  gruppesessioner med andre i samme situation.

Kontakt os og hør nærmere om, hvornår næste gruppe starter op og stil de spørgsmål, du måtte have for at blive afklaret omkring, om dette forløb er noget for jeres familie.

Du kan også læse mere om vores behandlingsform på hjemmesiden.

Forløbet kan med fordel ske samtidig med, at barnet af sin kommune har fået tilbudt et Cool Kids forløb, hvor barnet træner angsthåndteringsstrategier.

Forløb for forældre til børn med angst

Individuel kropsbehandling

  • Behandlingens formål er at nedregulere dit nervesystem, afspænde din krop og åndedræt, der påvirkes af et overaktiveret nervessystem gennem anerkendte kropsterapeutiske teknikker og terapeutisk samtale.

8

gange

Gruppesessioner

  • En gruppesession varer to timer og har 4-6 deltagere.
  • Indeholder deling, træningsøvelser, guidet meditation, teknikker til at nedregulere nervesystemet og undervisning i det polyvagale nervesystem.
  • Du får kendskab til de processer, der går i gang i en krop ved angst, hvordan det påvirker dit åndedræt, dine følelser og tanker.
  • Undervisningen i grupper sigter mod at give dig viden og teknikker, du over tid selv kan bruge i dit liv, når angsten tager fat.
  • Der vil også være opfølgning mellem møderne.

5

gange

Materiale

  • Du får udleveret en arbejdsbog, som du igennem hele forløbet skal bruge til at forstå dig selv og dine reaktioner, følge de forandringer, der sker med dig og i samarbejde med din terapeut formulere hvilke skridt og mål, du vil arbejde med for at tage dit liv tilbage.

1

Vi anbefaler, at du gennemfører programmet over en periode på 12 måneder.