Manuvision behandlingsforløb

“I vores del af verden er vi forskånet for krig og soldater, der invaderer vores hjem. Vi skal heller ikke forsvare os over for sultne rovdyr som vores fjerne forfædre. Men vores kroppe er alligevel klar til kamp. I dag udkæmper vi mentale og følelsesmæssige kampe på jobbet eller i skolen, i relationer og med os selv. De ydre trusler er ikke forsvundet, de er bare blevet mere usynlige.”
Angela Jørgensen
Grundlægger af Manuvision og behandlingsleder i forskningsprojektet “Kropsterapi for veteraner med PTSD”. Fra bogen Når kroppen er i krig

Nyheder

Vi tilbyder skræddersyede behandlingsforløb til mennesker, der er ramt af PTSD, depression, stress, angst eller en blanding af flere tilstande.

Vi tilbyder også forløb til mennesker med tilknytningstraumer, til forældre og værger til børn med angst og skolevægring og til pårørende til tidligere udsendte med PTSD.

Et forløb sigter mod at uddanne klienten i at håndtere sine symptomer og tager udgangspunkt i kropsterapi, meditationstræning og undervisning i klientens tilstand fra et neurologisk perspektiv. 

Læs om de forskellige forløb PTSD, angst, stress og depression eller kontakt os for at finde det, der passer til dig.

Prøv en kropsterapeutisk behandling

For mange virker det uoverskueligt og i sig selv stressende at forpligte sig selv på et længere forløb, som man ikke ved, hvad indebærer og kræver. Især hvis man er presset af et nervesystem i ubalance.

Du er altid velkommen til at booke en enkeltstående behandling hos én af os for at mærke, om et forløb er noget for dig.  

Book en behandling her.

Formålet med behandling og forløb hos os

Nervesystemets vigtigste funktion er at holde os i live. Vores perspektiv på de mennesker, vi behandler – uanset om du kommer med en angstfuld, kollapset, stresset, opspændt eller smertende krop – er, at der ikke er noget galt med dig.

Det betyder ikke, at der ikke er noget at gøre, eller at det ikke kan blive bedre. Det betyder bare, at uanset den pine, du oplever, så har vi det perspektiv, at din krop er i gang med at hjælpe dig, det bedste den kan, ud fra de oplevelser du har haft og det, den er kodet til at opfatte som truende.

Det betyder, at det du oplever giver mening, at kroppen har sin egen logik hinsides, hvad du tænker og føler. At din krop og dit nervesystem reagerer sundt på noget, som den er kodet til at reagere på for at holde dig i live og i sikkerhed.

Den reagerer på traumer, som er lagret i dig, og som vedbliver at informere dit forsvar, dit nervesystem, for at hjælpe dig.

Det er den kodning, vi sammen med dig søger at ændre, så du får mere plads til at være dig.

Behandlingen sigter mod, at kroppen bliver afspændt og får kontakt med sine ressourcer, så den kan give lov til, at de reaktioner, der ligger fastfrosset i kroppen som traumer, kan bevæge sig og blive udløst i et tillidsfuldt og trygt rum.  Så dit åndedræt kan flyde, og du kan mærke krop og følelser på en anden måde og rydde op i de tankesystemer, du definerer dig ved.

Følgelig er det heller ikke vores hensigt at få noget til at gå væk eller lave om på dig. Derimod at hjælpe dig med at mærke det, der er og give det plads. Så det, der har sat sig i dig som et spænd, et traume, en pine, eller en fortolkning af, hvem du er, kan få lov at bevæge og ændre sig.

Så du ikke længere er styret af automatreaktioner i dit nervesystem, men kan leve et mere frit liv.